Spanien - Serena

Rötelfalke - Falco naumanni
Rötelfalke - Falco naumanni
Großtrappe - Otis tarda
Großtrappe - Otis tarda
Großtrappe - Otis tarda
Großtrappe - Otis tarda
Zwergtrappe - Tetrax tetrax
Zwergtrappe - Tetrax tetrax
Blauracke - Coracias garrulus
Blauracke - Coracias garrulus
Bienenfresser - Merops apiaster
Bienenfresser - Merops apiaster
Wiedehopf - Upupa epops
Wiedehopf - Upupa epops
Bienenfresser - Merops apiaster
Bienenfresser - Merops apiaster
Großtrappe - Otis tarda
Großtrappe - Otis tarda
Großtrappe - Otis tarda
Großtrappe - Otis tarda
Großtrappe - Otis tarda, Drohhaltung
Großtrappe - Otis tarda, Drohhaltung
Blauracke - Coracias garrulus
Blauracke - Coracias garrulus
Blauracke - Coracias garrulus
Blauracke - Coracias garrulus